3D modellen en tekeningen

Naast het meet- en uitzetwerk kunnen wij onze klanten natuurlijk ook de tussenliggende stap als dienst aanbieden. Na het inmeten van het bestaande terein wordt meestal een nieuwe ontwerp gemaakt. In overleg met de klant kunnen wij dit ontwerp opstellen, het nieuwe ontwerp omzetten naar 3D modellen voor machine besturingen en oppervlakte/volumeberekening maken. Theo de Bruyn BV beschikt hiervoor over verschillende softwarepakketen zoals Autocad, Topcon 3D office en Topcon Magnet Office.